Góp ý các yêu cầu cải tiến phần mềm cho MISA

Chức năng cho phép người sử dụng gửi góp ý các yêu cầu để cải tiến phần mềm trong quá trình sử dụng.

Cách thao tác

1. Chọn chức năng Góp ý tại màn hình danh sách chứng từ hoặc trên các chứng từ.

2. Nhập nội dung muốn góp ý cải tiến.

3. Nhập thông tin liên hệ để MISA có thể liên hệ lại với khách hàng khi cần làm rõ yêu cầu.

4. Nhấn Gửi góp ý.

Lưu ý: Trường hợp muốn xem nội dung trả lời của MISA về những góp ý của mình, nhấn Lịch sử góp ý sản phẩm.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan