1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn cài phần mềm sau khi cài lại windows

Hướng dẫn cài phần mềm sau khi cài lại windows

Sau khi cài lại windows cần thực hiện cài lại phần mềm và lấy lại dữ liệu theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt phần mềm

Bước 2: Phục hồi dữ liệu

Bước 3: Kết nối lại dữ liệu trên máy trạm (nếu có)

 

Cập nhật 28 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?