Hướng dẫn xuất và in báo cáo

Cho phép thực hiện xuất khẩu và in các báo cáo quản trị trên MISA SME 2015 ra định dạng Excel .

Cách thao tác

Xem các câu hỏi thường gặp khi in Tại đây

Hướng dẫn xuất khẩu báo cáo ra Excel

  1. Có thể xuất khẩu báo cáo ra Excel bằng chức năng Xuất khẩu

2. Chọn thư mục để lưu lại tệp báo cáo.

Hướng dẫn in báo cáo

1. Tùy chỉnh in trước khi thực hiện chức năng In: trên màn hình báo cáo nhấn chọn biểu tượng mũi tên ở mục In

2. Cửa sổ chọn tham số cho báo cáo xuất hiện

3. Màn hình Tùy chỉnh In xuất hiện

4. Trên tab Người ký: Có thể

  • Tùy chỉnh hiển thị các đối tượng như: Giám đốc, Kế toán trưởng, .. lên báo cáo
  • Tùy chỉnh khổ giấy sẽ hiển thị và in ra: A4 dọc, A4 ngang, A3 dọc, A3 ngang,..
  • Tùy chọn in tiêu đề cột ở các trang nếu số liệu báo cáo trải dài trên nhiều trang
  • Nếu trên báo cáo đang nhóm theo thông tin thì có thểtùy chọn In mỗi nhóm thành một báo cáo riêng.

5. Trên tab Tùy chỉnh Font

  • Tùy chỉnh font của tiêu đề báo cáo, nội dung, phần chữ ký, … nếu cần
  • Tùy chỉnh căn lề

6. Sau khi tùy chỉnh In xong, nếu không muốn hiển thị hộp thoại này trong lần sau thì tích chọn “Không hiển thị giao diện này ở lần in sau”

7. Nhấn Đồng ý để hiển thị báo cáo dạng xem trước (Preview)

8. Để in ra máy in người dùng nhấn chọn nút In trên thanh công cụ.

9. Màn hình tùy chọn máy in sẽ xuất hiện giống như In trên word, excel

10. Sau khi thiết lập xong thì nhấn chọn Đồng ý để in

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan