1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Quản lý dữ liệu chương trình báo lỗi Thông tin đăng nhập máy chủ SQL.
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Quản lý dữ liệu chương trình báo lỗi Thông tin đăng nhập máy chủ SQL.
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. SQL Server
 6. Làm thế nào khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Quản lý dữ liệu chương trình báo lỗi Thông tin đăng nhập máy chủ SQL.

Làm thế nào khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Quản lý dữ liệu chương trình báo lỗi Thông tin đăng nhập máy chủ SQL.

Biểu hiện: Khi tạo dữ liệu kế toán mới hoặc vào Tệp/quản lý dữ liệu để phục hồi dữ liệu cũ, dù bạn đã chọn đúng máy chủ chứa cơ sở dữ liệu nhưng chương trình vẫn hiển thị thông báo lỗi

Cách khắc phục : Bạn thực hiện theo 7 bước sau:

 • Bước 1. Tải công cụ MISA All in one Database Tool tại đây.
 • Bước 2. Giải nén file vừa tải về và mở công cụ MISA All In One Database Tool bằng chế độ Run as adminnistrator

 • Bước 3. Tại mục Server: nhấn biểu tượng (mũi tên) để chọn SQL Server rồi nhấn Tạo tài khoản SQL MISA

Lưu ý:

  • Nếu không thấy tên máy chủ SQL Server trong danh sách thì tự nhập tay thông tin SQL Server
  • Trường hợp tên máy tính và tên đăng nhập (tên user đăng nhập vào máy tính) trùng nhau, chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo:

  • Khi đó, cần thực hiện đổi tên máy tính cho khác với tên user theo hướng dẫn tại đây.
  • Khởi động lại máy tính và thực hiện lại các bước với công cụ MISA All In One Database Tool.
 • Bước 4: Chọn phần mềm tương ứng đang sử dụng (Ví dụ ở đây là MISA SME.NET), nhấn Tạo tài khoản.

 • Bước 5: Nhấn Agree.

 • Bước 6: Chương trình hiển thị thông báo tạo tài khoản thành công.

 • Bước 7: Sau khi thực hiện xong các bước trên, mở phần mềm MISA để thực hiện Tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Tệp/Quản lý dữ liệu để phục hồi lại dữ liệu cũ
Cập nhật 13 Tháng Tám, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan