Làm thế nào để tạo sổ sách để làm việc?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán để làm việc.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Tạo mới dữ liệu kế toán lần đầu
Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Tạo mới dữ liệu kế toán. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Bước 2: Đăng ký giấy phép sử dụng cho dữ liệu kế toán. Xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước
Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan