1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để xuất khẩu, in danh sách chứng từ, danh sách đối tượng, vật tư hàng hóa…?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để xuất khẩu, in danh sách chứng từ, danh sách đối tượng, vật tư hàng hóa…?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. In ấn
 6. Làm thế nào để xuất khẩu, in danh sách chứng từ, danh sách đối tượng, vật tư hàng hóa…?

Làm thế nào để xuất khẩu, in danh sách chứng từ, danh sách đối tượng, vật tư hàng hóa…?

Các bước thực hiện:

 1. Vào giao diện danh sách chứng từ, danh mục. Tích chọn Xuất khẩu, chi tiết như sau:
  • Danh sách chứng từ:
   Ví dụ: Danh sách Chứng từ bán hàng

  • Danh mục:
   • Danh mục Vật tư hàng hóa (có thể in trực tiếp hoặc xuất khẩu excel).
    – In trực tiếp:

– Xuất khẩu Excel:

   • Danh mục  Khách hàng

2. Chọn nơi lưu file xuất khẩu.

3. Sau đó có thể in từ excel.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan