Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 641, 642     (Thông tư 200)
Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)

Có TK 141         Tạm ứng

2. Nội dung

Cho phép lập các chứng từ quyết toán tạm ứng sau khi nhân viên hoàn thành các thủ tục quyết toán các khoản tạm ứng trước đó.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Lập chứng từ quyết toán tạm ứng” được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

  • Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ quyết toán tạm ứng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ quyết toán tạm ứng)
  • Tại mục Nhân viên: Chọn nhân viên cần quyết toán tạm ứng
  • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ nghiệp vụ khác: Diễn giải, Ngày hạch toán, Số chứng từ,….

  • Nhấn Cất.

4. Lưu ý

Nếu kế toán muốn thực hiện quyết toán cho từng lần tạm ứng, thực hiện như sau:
Bước 1: Lập chứng từ quyết toán tạm ứng1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp, lập Chứng từ quyết toán tạm ứng. Sau đó tích chọn Quyết toán cho từng lần tạm ứng và chọn phiếu chi.2. Kế toán thực hiện chọn một hoặc nhiều các phiếu chi tạm ứng cần quyết toán3. Nhấn Đồng ý.4. Hạch toán số tiền chi của nhân viên, chương trình sẽ tự động tính toán số tiền thừa/thiếu
Bước 2: Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu (nếu có)

1. Vào Tiện ích, chọn Lập phiếu thu/chi tiền mặt số tiền thừa/thiếu hoặc Lập chứng từ thu tiền gửi/ủy nhiệm chi số tiền thừa/thiếu để hạch toán số tiền tạm chi bổ sung tạm ứng (hoặc thu hoàn ứng) cho nhân viên.

  • Nếu chọn Lập phiếu thu/chi tiền mặt số tiền thừa/thiếu: Chương trình tự động hiển thị giao diện phiếu chi (hoặc phiếu thu) tiền mặt tương ứng.
  • Nếu chọn Lập chứng từ thu tiền gửi/ủy nhiệm chi số tiền thừa/thiếu: Chương trình tự động hiển thị giao diện chứng từ thu tiền gửi (hoặc ủy nhiệm chi) tương ứng.

2. Nhấn Cất

 

Cập nhật 17 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan