1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME 2015 lên MISA SME 2023
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME 2015 lên MISA SME 2023
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Hướng dẫn nâng cấp phần mềm
 6. Tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME 2015 lên MISA SME 2023

Tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME 2015 lên MISA SME 2023

Tình huống

Trường hợp trên MISA SME 2015 hóa đơn đầu vào đã được kê khai thuế:

 • Nếu thực hiện điều chỉnh một trong các thông tin trên chứng từ gốc như: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn, Mã đối tượng, Tên đối tượng (tên người bán), Mã số thuế, Nhóm HHDV mua vào nhưng không cập nhật lại tờ khai.
 • Hoặc thực hiện sửa trực tiếp một trong các thông tin trên bảng kê như: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Tên người bán, Mã số thuế.

Khi chuyển lên MISA SME 2023, các hoá đơn bị thay đổi trên vẫn được kê lên bảng kê và tờ khai của kỳ tính thuế tiếp theo.

Ví dụ

 • Trên bảng kê mua vào tháng 3/2016, được lập trên phần mềm MISA SME 2015 có phát sinh 2 hoá đơn:
  • Hóa đơn số 0000024 của chứng từ mua hàng số NK0003
  • Hóa đơn số 0008290 của phiếu chi số PC00034.
 • Sau đó, kế toán có phát sinh chỉnh sửa lại hoá đơn của hai chứng từ NK0003 và PC00034 trên phần mềm MISA SME 2015 như: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Tên đối tượng, Mã số thuế, Nhóm HHDV, Mã đối tượng, Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, nhưng không thực hiện lập lại tờ khai mà thực hiện chuyển đổi luôn lên MISA SME 2022.
 • Trên dữ liệu MISA SME 2023, thực hiện lập tờ khai thuế và bảng kê mua vào cho tháng 4/2016, thấy dữ liệu thuế không chính xác. => Kiểm tra lại bảng kê mua vào tháng 3/2016 thấy có lấy lên các hóa đơn số 0000024 và 0008290, nhưng tại danh sách Chọn chứng từ trên bảng kê mua vào, các hóa đơn này đang bị bỏ tích chọn. Vì vậy, khi lập bảng kê mua vào tháng 4/2016, thì bảng kê này vẫn lấy lên các hóa đơn số 0000024 và 0008290.

Giải pháp

 • Đăng nhập vào dữ liệu trên phần mềm MISA SME 2023.
 • Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu\Đối chiếu thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ, kiểm tra lại các chứng từ bị lệch.

 • Mở bảng kê mua vào tháng 3/2016.
 • Nhấn Sửa.
 • Nhấn Chọn chứng từ và tích chọn vào các hóa đơn số 0000024 và 0008290.
 • Nhấn Cất.

Cập nhật 20 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan