1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp chung
  5. Câu hỏi thường gặp chung
  6. Tôi muốn chuyển máy trạm thành máy chủ mới trên MISA SME thì phải làm thế nào?

Tôi muốn chuyển máy trạm thành máy chủ mới trên MISA SME thì phải làm thế nào?

1. Biểu hiện

Với đơn vị đang muốn đổi máy chủ mới, hoặc dùng máy trạm làm máy chủ vì 1 số nguyên nhân như máy chủ bị hỏng, máy chủ chạy không mạnh, hay bị lỗi, máy chủ đang sửa chữa,… muốn chuyển máy trạm để thay thế chức năng máy chủ.

2. Giải pháp

Xem video hướng dẫn

Bước 1: Chuyển dữ liệu ở máy chủ cũ qua máy trạm (máy chủ mới)

Trên máy chủ cũ, thực hiện chuyển dữ liệu tương tự hướng dẫn tại đây

Bước 2: Kiểm tra và cài đặt SQL cho máy trạm (máy chủ mới)

1. Vào Window xem đã có tên Microsoft SQL Server 2014 Configration Manager

Lưu ý: với phần mềm MISA SME 2021 (dùng SQL2014), MISA SME 2020 (có thể dùng SQL 2008R2, SQL2014), các phiên bản của MISA SME năm trước (sẽ dùng SQL 2008R2).

2. Tích chọn SQL Server 2014 Configuration Manager, kiểm tra được tên SQL đang có tại dòng SQL Server Servicer

 Ví dụ là SQL Server (MISASME2023) nội dung trong ngoặc chính là tên của SQL 

3. Hoặc nếu máy chủ mới chưa có SQL, thực hiện cài đặt theo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Phục hồi dữ liệu lên máy chủ mới

Trên máy tính mới, lấy file dữ liệu đã thực hiện chuyển ở bước 1, phục hồi lại theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện kết nối lại dữ liệu trên máy trạm

Kết nối lại dữ liệu trên máy chủ mới vào các máy trạm (nếu có) theo hướng dẫn tại đây

 

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan