1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn hiển thị thêm cột công nợ cũ trên phiếu xuất kho bán hàng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Tôi muốn hiển thị thêm cột công nợ cũ trên phiếu xuất kho bán hàng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Sửa mẫu
 6. Tôi muốn hiển thị thêm cột công nợ cũ trên phiếu xuất kho bán hàng thì làm thế nào?

Tôi muốn hiển thị thêm cột công nợ cũ trên phiếu xuất kho bán hàng thì làm thế nào?

Mô tả

Muốn trên mẫu phiếu xuất kho bán hàng khi in thể hiện cột công nợ cũ

Giải pháp

Bạn thực hiện tại link mẫu và add mẫu vào phần mềm theo link hướng dẫn tại đây

Bạn có thể tham khảo một số mẫu lấy công nợ cũ khác theo link tại đây

Cập nhật 13 Tháng Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan