1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Sửa mẫu
 6. Tôi muốn hiển thị thông tin tại trường mở rộng lên cáo báo và danh sách chứng từ thì làm thế nào?

Tôi muốn hiển thị thông tin tại trường mở rộng lên cáo báo và danh sách chứng từ thì làm thế nào?

1. Biểu hiện

Bạn muốn thêm và nhập thông tin tại trường mở rộng của chứng từ, sau đó lấy thông tin đó lên trên báo cáo hoặc danh sách chứng từ.

2. Nguyên tắc lấy thông tin

Muốn hiển thị trên báo cáo chi tiết: sử dụng Trường mở rộng chi tiết

Muốn hiển thị trên danh sách chứng từ: sử dụng Thông tin bổ sung

3. Giải pháp

Lấy thông tin trường mở rộng lên báo cáo chi tiết

Bước 1: Thêm trường mở rộng 

 • Trên giao diện chứng từ vào Mẫu\Quản lý mẫu\Sửa
 • Tại tab Hàng Tiền, tích vào ô Hiển thị tương ứng với dòng Trường mở rộng cần thêm
 • Tại cột Tên cột trên giao diện sửa lại tiêu đề cột mà bạn cần theo dõi
 • Nhấn Cất

Bước 2: Thực hiện lấy trường mở rộng trên báo cáo

 • Mở báo cáo cần thể hiện thông tin
 • Vào Mẫu\Quản lý mẫu\Sửa
 • Tích hiển thị Trường thông tin mở rộng chi tiết tương ứng. Ví dụ: Trên chứng từ đang chọn lấy trường mở rộng số 1 thì trên báo cáo sẽ lấy thông tin Trường mở rộng chi tiết 1
 • Tích vào ô Hiển thị để hiển thị thông tin trên báo cáo
 • Tại cột Tên cột trên giao diện sửa lại tiêu đề cột mà bạn cần theo dõi
 • Nhấn Cất

Lấy thông tin trường thông tin bổ sung lên danh sách chứng từ

Bước 1: Thêm thông tin bổ sung

 • Trên giao diện chứng từ vào Mẫu\Quản lý mẫu\Sửa
 • Tại Tab Thông tin bổ sung tích vào ô Hiển thị tương ứng với dòng Trường mở rộng cần thêm
 • Tại cột Tên cột trên giao diện sửa lại tiêu đề cột mà bạn cần theo dõi
 • Cột Kiểu dữ liệu chọn lại phần định dạng cột mà bạn muốn thể hiện thông tin
 • Nhấn Cất

Bước 2: Thực hiện lấy trường mở rộng lên danh sách chứng từ

 • Trên danh sách chứng từ click chuột phải\Sửa mẫu

 • Tích hiển thị Trường thông tin mở rộng tương ứng. Ví dụ: Trên chứng từ đang chọn lấy Thông tin bổ sung số 1 thì trên danh sách chứng từ sẽ lấy thông tin Trường mở rộng 1
 • Tại cột Tên cột trên giao diện sửa lại tiêu đề cột mà bạn cần theo dõi
 • Nhấn Cất

 

Cập nhật 17 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan