1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Tôi muốn tự thiết lập tài khoản ngầm định theo từng Loại chứng từ thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp khi Lập chứng từ
 6. Tôi muốn tự thiết lập tài khoản ngầm định theo từng Loại chứng từ thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn tự thiết lập tài khoản ngầm định theo từng Loại chứng từ thì làm thế nào?

Tôi muốn tự thiết lập tài khoản ngầm định theo từng Loại chứng từ thì làm thế nào?

Cho phép thay đổi lại thông tin tài khoản ngầm định (gắn với từng loại chứng từ) đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

 • Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định

 • Tại màn hình danh sách tài khoản ngầm định, chọn một loại chứng từ sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ hoặc tích đúp chuột vào loại chứng từ cần sửa.

 • Kế toán có thể bổ sung thêm tài khoản trên danh sách tài khoản sổ xuống khi hạch toán chứng từ hoặc thay đổi tài khoản hiển thị sẵn khi khai báo mới một chứng từ:
  • Thay đổi lại danh sách các tài khoản sẽ hiển thị khi khai báo chứng từ theo loại:
   • Nhấn biểu tượng kính lúp.
   • Tích chọn các tài khoản muốn hiển thị trong danh sách.
   • Nhấn Đồng ý.

 • Chọn tài khoản ngầm định hiển thị khi thêm chứng từ:

 • Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.
Cập nhật 24 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan