1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn sử dụng SQL Server 2008 R2 và muốn chuyển dữ liệu sang SQL Server 2012 thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Tôi muốn sử dụng SQL Server 2008 R2 và muốn chuyển dữ liệu sang SQL Server 2012 thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. SQL Server
 6. Tôi muốn sử dụng SQL Server 2008 R2 và muốn chuyển dữ liệu sang SQL Server 2012 thì làm thế nào?

Tôi muốn sử dụng SQL Server 2008 R2 và muốn chuyển dữ liệu sang SQL Server 2012 thì làm thế nào?

1. Câu hỏi

Tôi đang sử dụng SQL Server 2008 R2 và muốn chuyển dữ liệu sang SQL Server 2012 thì làm thế nào?

2. Hướng dẫn

 • Bước 1: Thực hiện cài đặt SQL Server 2012. Tải bộ cài đặt tại đây.
 • Bước 2: Sao lưu dữ liệu đang sử dụng SQL Server 2008 R2 cần chuyển đổi lên SQL Server 2012. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bước 3: Phục hồi dữ liệu trên SQL Server 2012. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Tại bước chọn Máy chủ SQL thì chọn đúng máy chủ SQL Server mới cài đặt.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan