1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn tạo mới dữ liệu trên SQL Server 2012 thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Tôi muốn tạo mới dữ liệu trên SQL Server 2012 thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. SQL Server
 6. Tôi muốn tạo mới dữ liệu trên SQL Server 2012 thì làm thế nào?

Tôi muốn tạo mới dữ liệu trên SQL Server 2012 thì làm thế nào?

1. Câu hỏi

Tôi muốn tạo mới dữ liệu kế toán trên SQL Server 2012 thì làm thế nào?

2. Hướng dẫn

 • Bước 1: Thực hiện cài đặt SQL Server 2012. Tải bộ cài đặt tại đây.
 • Bước 2: Tạo mới dữ liệu kế toán. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Tại bước khai báo Thông tin dữ liệu thì chọn đúng tên Máy chủ SQL khi cài đặt SQL Server 2012.

Cập nhật 25 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan