1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Khác
  4. Tuỳ chỉnh báo cáo linh hoạt như excel

Tuỳ chỉnh báo cáo linh hoạt như excel

  • Cố định/Bỏ cố định cột

  • Sắp xếp thứ tự linh hoạt

  • Di chuyển cột

  • Ẩn bớt các cột

  • Lọc dữ liệu linh hoạt

  • Xem báo cáo theo từng bậc

  • Tự động tính toán khi chọn một vùng dữ liệu

Cập nhật 24 Tháng Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan