Thu tiền khách hàng hàng loạt

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ > Thu, chi tiền >

Thu tiền khách hàng hàng loạt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập các phiếu thu liên quan đến việc thu tiền của nhiều khách hàng cùng lúc bằng tiền mặt, chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng thu tiền khách hàng hàng loạt bằng tiền mặt xem tại đây.

 

Xem thêm

Các nghiệp vụ thu tiền

a.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

b.Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

c.Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

d.Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

e.Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

f.Thu khác bằng tiền mặt

g.Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt cùng lúc