Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp lập chứng từ hạch toán các bút toán ngoài các bút toán đã được lập trên các phân hệ khác như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng...
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
2. Khai báo các thông tin của chứng từ nghiệp vụ khác:
  • ​Tại tab Hạch toán: Hạch toán các bút toán tương ứng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  • Tại tab Thuế: Khai báo thông tin về thuế GTGT (nếu có) và thông tin hóa đơn để chương trình cập nhật lên tờ khai tại phân hệ Thuế.

3. Nhấn Cất.
4. Có thể in được chứng từ kế toán phản ánh nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng cách nhấn In và chọn mẫu chứng từ cần in.Xem thêm