1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã và chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn đến CQT

Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã và chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn đến CQT

1. Nội dung

Các doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng có MST và có thỏa thuận với người mua để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa hoặc tra cứu dữ liệu cần:

  • Phát hành hóa đơn không có mã của Cơ quan thuế.
  • Đồng thời, chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn điện tử đến Cơ quan thuế.
2. Hướng dẫn
Bắt đầu sử dụng

1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Lưu ý:

  • Trên tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT không có mã của CQT, chọn phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.
  • Xem hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT không có mã Tại đây

2. Khởi tạo mẫu hóa đơn

Tại bước này, người dùng cần tích chọn phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

3. Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice.

Các nghiệp vụ phát sinh

1. Lập hóa đơn

2. Phát hành hóa đơn

3. Gửi hóa đơn cho khách hàng

Lưu ý: Khi gửi hóa đơn cho khách hàng, hệ thống sẽ tự động gửi HĐ đến cơ quan thuế nếu đơn vị đăng ký chuyển đầy đủ nội dung từng HĐ và HĐ chưa gửi CQT.

4. Xử lý hóa đơn sai sót (nếu có)

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan