Hóa đơn điện tử EasyInvoice

1. Nội dung

Giúp Khách hàng sử dụng phần mềm Kế toán SME có thể phát hành HĐĐT áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP thông qua dịch vụ HĐĐT EasyInvoice của Softdream

2. Mô hình triển khai

3. Hướng dẫn

Lưu ý: Thực hiện trên EasyInvoice các nghiệp vụ HĐĐT khác như: Chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy, gửi hóa đơn cho khách hàng, tải hóa đơn đã phát hành…

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan