Bán hàng cho công trình/dự án

Việc quản lý tình hình bán hàng theo công trình/dự án được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo công trình/dự án

2. Bán hàng cho công trình/dự án

Trên Chứng từ bán hàng, cột Mã thống kê, chọn công trình/dự án tương ứng.

3. Thu tiền khách hàng

Việc thu tiền khách hàng có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng

4. Xem báo cáo công nợ, doanh thu, tình hình xuất kho theo công trình/dự án

  • Xem báo cáo tình hình xuất kho theo công trình/dự án

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan