1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Vật liệu xây dựng
  5. Quản lý hàng hóa theo loại mặt hàng, hãng sản xuất

Quản lý hàng hóa theo loại mặt hàng, hãng sản xuất

Việc quản lý hàng hoá theo loại mặt hàng, hãng sản xuất được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo danh mục nhóm vật tư, hàng hóa theo loại mặt hàng, hãng sản xuất

Lưu ý: Cần quản lý vật tư hàng hoá theo bao nhiêu tiêu chí thì thiết lập bấy nhiêu nhóm.

2. Khai báo vật tư hàng hoá thuộc nhóm vật tư hàng hoá

3. Nhập, xuất vật tư hàng hoá

Việc nhập, xuất vật tư hàng hoá được thực hiện trên phân hệ:

4. Xem các báo cáo kho theo loại mặt hàng, hãng sản xuất.

Cập nhật 20 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan