1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Thiết bị văn phòng
  5. Báo giá theo cấu hình chi tiết và có hình ảnh

Báo giá theo cấu hình chi tiết và có hình ảnh

Bước 1: Thiết lập đặc tính, hình ảnh cho VTHH

Bước 2: Lập báo giá

Bước 3: Sửa mẫu báo giá

1. Bổ sung cột Hình ảnh.

    • Bổ sung tiêu đề cột hình ảnh

    • Bổ sung trường thông tin Hình ảnh

    • Hoàn thành mẫu

2. Bổ sung cột Cấu hình chi tiết. (Thực hiện tương tự cách bổ sung cột Hình ảnh)

Lưu ý: Trường thông tin lấy lên cột Cấu hình chi tiết là trường đặc tính hàng hóa

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan