Quản lý nhập xuất hàng hóa theo mã vạch

Trên MISA SME, việc quản lý nhập xuất hàng hóa theo mã vạch được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo vật tư hàng hoá theo mã vạch

1.1. Trường hợp người dùng sử dụng mã vạch có sẵn của sản phẩm 

Với những sản phẩm đã có sẵn mã vạch (sản phẩm của đơn vị khác đã có sẵn mã vạch), người dùng nhập mã vạch của hàng hóa đó để khai báo làm Mã hàng

1.2. Trường hợp người dùng tự khai báo, quản lý và in mã vạch để sử dụng
    • Đơn vị tự quy ước mã vạch và dùng mã vạch này để khai báo mã hàng

    • In mã vạch VTHH để dán vào sản phẩm

2. Lập nhanh chứng từ nhập, xuất, bán vật tư hàng hoá bằng máy quét mã vạch (máy barcode)

  • Việc nhập, xuất vật tư hàng hoá được thực hiện trên phân hệ:
    • Nhấn chuột vào cột Mã hàng.
    • Dùng máy quét mã vạch quét vào mã vạch của hàng hóa muốn xuất bán, chương trình sẽ tự động lấy thông tin của hàng hóa lên chứng từ.

Cập nhật 4 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan