1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Cập nhật trạng thái chứng từ đã hủy trên AMIS thuế TNCN về MISA SME

Cập nhật trạng thái chứng từ đã hủy trên AMIS thuế TNCN về MISA SME

1. Mục đích

Với các chứng từ lập dưới MISA SME nhưng đã hủy trên AMIS Thuế TNCN, chương trình cho phép người dùng cập nhật lại trạng thái chứng từ về đã hủy.

2. Hướng dẫn
 • Trên phân hệ Thuế\tab Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\tab con Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, chọn chức năng Cập nhật trạng thái hủy

 • Tích chọn 1 trong 2 lựa chọn sau và thiết lập khoảng thời gian cập nhật trạng thái hủy:
  • Cập nhật trạng thái cho các chứng từ có ngày hủy thuộc khoảng thời gian thiết lập
  • Cập nhật trạng thái cho các chứng từ có ngày lập thuộc khoảng thời gian thiết lập

 • Nhấn Đồng ý

 • Trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN, chương trình tự động cập nhật lại thông tin tại các cột Trạng thái chứng từ, Lý do hủy, Ngày hủy cho các chứng từ đã hủy trên AMIS thuế TNCN.

 

Cập nhật 29 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan