Chọn chứng từ bán hàng

1. Nội dung

Cho phép lập chứng từ chuyển kho từ các chứng từ bán hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng.

2. Hướng dẫn
  • Khi khai báo mới một chứng từ chuyển kho, vào Tiện ích\Lập từ chứng từ bán hàng

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được chuyển kho theo chứng từ bán hàng
  • Nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ chuyển kho.
  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 16 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan