1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Kho
  6. Nhập kho hàng từ chi nhánh phụ thuộc chuyển đến

Nhập kho hàng từ chi nhánh phụ thuộc chuyển đến

Đối với các dữ liệu hạch toán đa chi nhánh (trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung có tích chọn thông tin Có chi nhánh), hệ thống sẽ cho phép kế toán lập được các chứng từ nhập kho từ phiếu xuất kho của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc chuyển đến.

Cách thực hiện:

Bước 1: Kế toán lập các chứng từ xuất kho cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại các chi nhánh phụ thuộc

Xem tại đây.

Bước 2: Kế toán tại chi nhánh phụ thuộc thực hiện lập phiếu nhập kho từ phiếu xuất kho của chi nhánh khác

  • Khi khai báo mới một chứng từ nhập kho, chọn loại chứng từ là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).
  • Sau đó chọn chức năng Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến.
  • Chọn chi nhánh và thiết lập điều kiện thời gian để tìm kiếm phiếu xuất của chi nhánh khác, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn phiếu xuất của chi nhánh khác, sau đó Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các vật tư, hàng hoá từ phiếu xuất kho của chi nhánh khác ra phiếu nhập kho.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến, nếu chi nhánh khác cập nhật lại  Đơn giá vốn (xuất kho) thì kế toán vẫn có thể cập nhật lại vào Đơn giá nhập kho đã lấy về trước đó. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan