1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn đã gửi người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác

Hóa đơn đã gửi người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Xem phim hướng dẫn

Khi hóa đơn điện tử đã gửi người mua, phát hiện có sai sót tên, địa chỉ, không sai các thông tin khác, kế toán xử lý hóa đơn sai sót như sau:

Bước 1: Người bán thông báo với người mua về hóa đơn sai sót, không phải lập hóa đơn mới.

Bước 2: Lập thông báo Giải trình hóa đơn sai sót gửi tới CQT

Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn điện tử thông thường theo NĐ123, TT 78  có sai sót.

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan