Khai báo đơn vị tính

Cho phép khai báo thông tin về từng đơn vị tính.

Cách thao tác

  • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Đơn vị tính.
  • Tại màn hình danh sách đơn vị tính, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo các thông tin về đơn vị tính => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin đơn vị tính đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với những đơn vị tính không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 26 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan