Chọn chứng từ trên bảng kê bán ra

Cho phép chọn chứng từ lên bảng kê bán ra

Cách thao tác

  • Khi lập tờ khai thuế GTGT (tờ khai thuế GTGT khấu trừ và tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư): chọn sang tab của bảng kê bán ra
  • Nhấn chức năng Chọn chứng từ

  • Sau khi khai báo xong bảng kê hóa đơn,chứng từ bán ra thì nhấn Cất

Lưu ý: 

Đối với các hóa đơn quên không nhập thuế suất, phát hiện sai sót người sử dụng đã thực hiện xóa bỏ, phần mềm ngầm định kê vào nhóm “Không chịu thuế GTGT”. Người dùng có thể chọn lại nhóm kê khai. Lần sau, phần mềm sẽ ngầm định lấy thông tin theo lần trước đó.

Cập nhật 8 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan