Khóa sổ kỳ kế toán

Cho phép kế toán thực hiện khoá sổ dữ liệu sau khi chốt được dữ liệu vào cuối kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không được phép sửa đổi.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Khoá sổ kỳ kế toán tại phần thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khoá sổ kỳ kế toán.

  • Chọn ngày khóa sổ mới, sau đó nhấn Thực hiện.

Lưu ý:

1. Với dữ liệu đa chi nhánh, cần tích chọn các chi nhánh sẽ được khoá sổ.

2. Khi thực hiện khoá số, kiểm tra được một số chứng từ chưa ghi sổ, kế toán cần phải thực hiện xử lý các chứng từ này trước khi tiếp tục khoá sổ.

Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan