1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn cài phần mềm cho đơn vị mới bắt đầu sử dụng MISA

Hướng dẫn cài phần mềm cho đơn vị mới bắt đầu sử dụng MISA

Mới bắt đầu sử dụng phần mềm, đơn vị thực hiện cài đặt, tạo dữ liệu theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt phần mềm

Bước 2: Tạo mới dữ liệu kế toán

Bước 3: Mở dữ liệu kế toán

Bước 4: Đăng ký GPSD

Bước 5: Phân quyền sử dụng (nếu có)

Bước 6: Kết nối dữ liệu đến máy trạm (nếu có)

 

Cập nhật 27 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?