1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Danh mục
 5. Khác
 6. Hướng dẫn kết nối MISA SME khi sử dụng tường lửa

Hướng dẫn kết nối MISA SME khi sử dụng tường lửa

Xem phim hướng dẫn

MISA khuyến nghị khách hàng không được tắt Tường lửa (Firewall) để đảm bảo an ninh.

Để kết nối với MISA SME khi sử dụng tường lửa, người dùng thực hiện lần lượt theo 2 cách sau đây (Nếu sử dụng cách 1 mà vẫn không kết nối được với MISA SME, người dùng chuyển sang dùng cách 2):

Cách 1: Dùng Tool MISA SME 2023 Server Setting

1. Trên máy chủ, tìm kiếm và mở tool MISA SME 2023 Server Setting.

2. Đồng thời, mở phần mềm MISA SME 2023 trên máy chủ.
3. Bấm vào Mở dữ liệu kế toán

4. Xuất hiện màn hình đăng nhập, nhấn Mở rộng.

5. Lấy thông tin Máy chủ kết nối trên phần mềm điền vào mục Máy chủ SQL trên màn hình Thiết lập cấu hình máy chủ.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập thành công. Máy trạm khi kết nối với máy chủ sẽ không còn bị chặn bởi tường lửa windows trên máy chủ.

Cách 2: Mở Firewall theo Service để client kết nối vào SME

Cách này áp dụng cho các hệ điều hành Windows.

1. Kiểm tra và bật Tường lửa (Firewall)

Đầu tiên, người dùng cần kiểm tra xem Firewall có đang tắt hay không, nếu tắt thì cần mở lại tường lửa. Thao tác như sau:

 • Tìm kiếm trong ô tìm kiếm của Windows với từ khóa: Windows Defender Firewall

 • Nhấn vào Turn Windows Defender Firewall on or off

 • Chọn Turn on Windows Defender Firewall –> OK

 • Giao diện sau khi Turn ON Firewall thành công.

2. Mở cài đặt nâng cao tường lửa dưới quyền Admin và thêm mới Rule
 • Vào ô tìm kiếm của Windows, nhập từ khóa Windows Defender Firewall with Advanced Security
 • Nhấn Run as administrator

 • Vào Inbound Rule, chọn New Rule

3. Thêm mới Rule theo Service SQL Server
 • Sau khi thêm mới, tại mục Rule Type, nhấn chọn Custom và nhấn Next

 • Nhấn chọn Customize
 • Tích chọn Apply to this Server và chọn Service SQL Server

 • Nhấn Next

 • Tiếp tục nhấn Next ở các bước tiếp theo.

 • Đặt tên Rule và nhấn Finish

4. Thêm mới Rule theo Service SQL Server Browser
 • Vào Inbound Rule, chọn New Rule.

 • Tại Rule Type, nhấn chọn Custom và nhấn Next

 • Nhấn chọn Customize
 • Tích chọn Apply to this Server và chọn Service SQL Server Browser

 • Tiếp tục nhấn Next ở các bước tiếp theo.

 • Đặt tên Rule và nhấn Finish

5. Kiểm tra lại trạng thái Rule Service đã thêm

Giao diện hiển thị Rule Service đã thêm thành công.

Cập nhật 10 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan