Khai báo điều khoản thanh toán

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập điều khoản thanh toán với Khách hàng/Nhà cung cấp để theo dõi được các khoản thanh toán trước hạn/quá hạn và dự báo được dòng tiền thu/chi/tồn trong tương lai.

2. Hướng dẫn

 • Vào menu Danh mục\Khác\Điều khoản thanh toán.
 • Nhấn Thêm.
 • Khai báo các thông tin về điều khoản thanh toán => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Số ngày được nợ: Là số ngày được phép nợ của điều khoản thanh toán đang thiết lập.
  • Thời hạn được hưởng chiết khấu: Là số ngày được hưởng chiết khấu thanh toán trong trường hợp thanh toán trước thời hạn quy định.
  • Tỷ lệ chiết khấu: Là % chiết khấu được hưởng trong trường hợp thanh toán trước thời hạn quy định.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
 • Khi hạch toán thu tiền khách hàng thanh toán công nợ trước thời hạn thanh toán đã thiết lập điều khoản, chương trình tự động hạch toán dòng chiết khấu thanh toán Nợ 635/Có 111, 112,131,…. theo tỷ lệ chiết khấu tương ứng.

Lưu ý:

1. Đối với các điều khoản thanh toán không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi
2. Theo dõi công nợ phải trả trước hạn, quá hạn. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 11 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan