Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn:Tại đây(Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131 Phải thu của khách hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Sau khi nhận được tiền ứng trước của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu.
  2. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.
  3. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Thu tiền.
  • Chọn lý do nộp là Thu khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý:
Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu thu tiền ứng trước của khách hàng được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ .

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA