Làm thế nào để in phiếu thu, phiếu chi song ngữ tiếng Việt – Anh, Trung, Hàn

1. Nội dung

Những doanh nghiệp có đối tác nước ngoài cần in phiếu thu, phiếu chi theo mẫu song ngữ Việt – Anh; Việt – Trung; Việt – Hàn để có căn cứ đối chiếu, xác nhận thu/chi tiền và lưu trữ.

2. Hướng dẫn

Người dùng sử dụng phần mềm làm việc trên giao diện ngôn ngữ nào sẽ tùy chọn được mẫu in phiếu thu chi song ngữ theo ngôn ngữ đó.

Ví dụ: Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt

Bước 1: Tùy chọn mẫu in
  • Vào Quỹ\Tab Thu, chi tiền\Chọn xem chi tiết phiếu thu, phiếu chi bất kỳ

  • Tại lệnh In\ chọn Tùy chọn In

  • Tên tab Ẩn/ hiện mẫu chứng từ, tích chọn phiếu thu/chi mẫu song ngữ theo nhu cầu.
  • Nhấn Thực hiện.

Bước 2: In phiếu thu/phiếu chi

Ví dụ: In phiếu thu

  • Phiếu thu song ngữ Việt – Anh

  • Phiếu thu song ngữ Việt – Hàn

  • Phiếu thu song ngữ Việt – Trung

 

Lưu ý: Trường hợp phần mềm lỗi hiển thị giao diện tiếng Trung, Hàn, xem cách khắc phục Tại đây

 

Cập nhật 18 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan