Quỹ (Tiền mặt)

  1. Làm thế nào để In được Sổ nhật ký thu tiền/Sổ nhật ký chi tiền?
  2. Khi lập phiếu thu/phiếu chi chương trình không cho cất và báo “thiếu tài khoản ngân hàng” thì làm như thế nào?
  3. Tôi muốn xem chứng từ từ thu, chi tiền do chi nhánh nào lập thì làm thế nào?
  4. Làm thế nào để in phiếu thu/ phiếu chi hiển thị theo ngày hạch toán?
  5. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo dự báo dòng tiền ra excel?
  6. Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?
  7. Tôi muốn xem Sổ chi tiết quỹ tiền mặt lấy theo diễn giải chi tiết trên chứng từ thì làm thế nào?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan