1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để In được Sổ nhật ký thu tiền/Sổ nhật ký chi tiền?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để In được Sổ nhật ký thu tiền/Sổ nhật ký chi tiền?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quỹ
 6. Làm thế nào để In được Sổ nhật ký thu tiền/Sổ nhật ký chi tiền?

Làm thế nào để In được Sổ nhật ký thu tiền/Sổ nhật ký chi tiền?

Cách thực hiện:

Sổ S03a1-DN: Sổ nhật ký thu tiền

 1. Vào Báo cáo/ Tổng hợp/ Chọn sổ S03a1-DN: Sổ nhật ký thu tiền
 2. Chọn khoản thời gian, tài khoản. Nhấn Đồng ý

Sổ S03a-DN: Sổ nhật ký chi tiền

 1. Vào Báo cáo/ Tổng hợp/ Chọn sổ S03a2-DN: Sổ nhật ký chi tiền
 2. Chọn khoản thời gian, tài khoản. Nhấn Đồng ý

 

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan