Khai báo mã dự án đầu tư

1. Nội dung

Khai báo thông tin dự án đầu tư phát sinh trong doanh nghiệp, cập nhật dữ liệu chi tiết lên tờ khai thuế mẫu 02/GTGT- dành cho dự án đầu tư.

2. Hướng dẫn
  • Vào Nghiệp vụ / Thuế / Dự án đầu tư

  • Khai báo các thông tin bắt buộc trên tờ khai thuế

  • Nhấn Cất.

 

Lưu ý:

Nếu MST trên cơ cấu tổ chức có 13 số thì 10 số đầu của MST chủ dự án và 10 số đầu của MST trên cơ cấu tổ chức phải trùng nhau

Nếu nhập sai thì khi cất form khai báo dự án, phần mềm đưa ra cảnh báo và không cho lưu:

Cập nhật 15 Tháng Tám, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan