1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?

Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?

Xem phim hướng dẫn
1. Nội dung

Hạch toán phí chuyển tiền, phí giao dịch ngân hàng.

2. Cách thực hiện
Trường hợp 1: Hạch toán phí chuyển tiền khi trả tiền nhà cung cấp (người chi tiền chịu phí)

Ví dụ: Trả tiền nhà cung cấp: 70.000.000, phí chuyển tiền: 13.000.

Hạch toán bút toán
Nợ TK331    /  Có TK112:    70.000.000
Nợ TK6428 /  Có TK112:             13.000

 • Nếu lập chứng từ Ủy nhiệm chi, thì hạch toán thêm 1 dòng phí chuyển tiền phía dưới.

 • Nếu lập chứng từ Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp, thì lập thêm 1 Ủy nhiệm chi mới để hạch toán phí chuyển tiền.

Trường hợp 2: Hạch toán phí chuyển tiền khi thu tiền khách hàng (người thu tiền chịu phí)

Ví dụ: Thu tiền khách hàng: 18.000.000, phí chuyển tiền 13.000, người bán chịu phí, ngân hàng trừ trực tiếp vào số công nợ thu được.

 • Nếu lập chứng từ Thu tiền gửi, thì hạch toán thêm 1 dòng phí chuyển tiền phía dưới.

Hạch toán bút toán:
Nợ TK112   /  Có TK131:   17.987.000
Nợ TK6428 /  Có TK131:          13.000

 • Nếu lập phiếu Thu tiền gửi từ khách hàng thì lập thêm một Ủy nhiệm chi mới để hạch toán phí chuyển tiền
  Hạch toán bút toán:
  Nợ TK112   /  Có TK131:  18.000.000
  Nợ TK6428 /  Có TK112:          13.000

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay