1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Làm thế nào khi Ghi sổ chứng từ Phiếu chi, Chi tiền gửi, Chuyển tiền nội bộ báo xuất quỹ âm?

Làm thế nào khi Ghi sổ chứng từ Phiếu chi, Chi tiền gửi, Chuyển tiền nội bộ báo xuất quỹ âm?

1. Vấn đề

2. Giải pháp

1. Ghi sổ Phiếu Chi báo xuất quỹ âm

Bước 1: Vào Báo cáo\Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

 • Chọn tham số thời gian trên báo cáo đến ngày hạch toán chứng từ Phiếu chi 
 • Chọn Loại tiền.
 • Chọn Tài khoản là tài khoản đang hạch toán trên chứng từ.

Bước 2: Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi tiền thực tế với số tiền trên Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

 • Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì nhập bổ sung chứng từ thu tiền
 • Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra lại và xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm.

Lưu ý: Nếu kiểm tra đến khoảng thời gian hạch toán chứng từ vẫn không thấy âm quỹ tiền mặt thì thiết lập thời gian xem báo cáo xa hơn, để kiểm tra xem có chứng từ nào ghi sổ ngoài thời gian lập chứng từ hay không.

Ví dụ: chọn tham số xem báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/8999, sau đó kiểm tra xem có chứng từ chi tiền nào lập sai ngày, tháng, năm không thì sửa lại hoặc xóa đi.

2. Ghi sổ Chi tiền gửi, Chuyển tiền nội bộ báo xuất quỹ âm

Bước 1: VàoBáo cáo\Tiền gửi\Sổ tiền gửi ngân hàng.

 • Chọn tham số thời gian trên báo cáo đến ngày hạch toán chứng từ Chi tiền gửi, Chuyển tiền nội bộ
 • Chọn Loại tiền.
 • Chọn Tài khoản là tài khoản đang hạch toán trên chứng từ.
 • Chọn Tài khoản ngân hàng đang chi ra trên chứng từ.

Bước 2: Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi tiền thực tế với số tiền trên Sổ tiền gửi ngân hàng.

 • Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì nhập bổ sung chứng từ thu tiền
 • Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra lại và xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm.

Lưu ý: Nếu kiểm tra đến khoảng thời gian hạch toán chứng từ vẫn không thấy âm quỹ tiền gửi thì thiết lập thời gian xem báo cáo xa hơn, để kiểm tra xem có chứng từ nào ghi sổ ngoài thời gian lập chứng từ hay không.

Ví dụ: chọn tham số xem báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/8999, sau đó kiểm tra xem có chứng từ chi tiền nào lập sai ngày, tháng, năm không thì sửa lại hoặc xóa đi.

Cập nhật 8 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan