1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
  6. Tôi không muốn tính tỷ giá xuất quỹ trên phần mềm mà muốn tự tính bằng tay thì xử lý thế nào?

Tôi không muốn tính tỷ giá xuất quỹ trên phần mềm mà muốn tự tính bằng tay thì xử lý thế nào?

Giải pháp:

Bước 1: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Tiền tệ lựa chọn phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là BÌNH QUÂN CUỐI KỲ.

Bước 2: Vào Tiện ích\Bảo trì dữ liệu để loại bỏ các bút toán đã xử lý chênh lệch tỷ giá tự động do khi áp dụng bình quân tức thời sinh ra.

Bước 3: Cuối kỳ không vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Tính tỷ giá xuất quỹ

Bước 4: Tự xác định Chênh lệch tỷ giá khi xuất quỹ => Vào phân hệ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác hoạch toán chênh lệch

Lưu ý: chứng từ chọn loại tiền ngoại tệ cần tính tỷ giá, hạch toán số tiền trên cột Số tiền quy đổi

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan