Ngân hàng

 1.  Vay vốn trực tuyến
  1.1. Câu hỏi thường gặp khi vay vốn trực tuyến?
  1.2. Làm thế nào để khai báo hồ sơ vay?
  1.3. Khi xuất khẩu báo cáo nộp hồ sơ vay chương trình cảnh báo dữ liệu kế toán còn thiếu?
 2.  Ngân hàng điện tử
  2.1. Không gửi được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút gửi lệnh?
  2.2. Lỗi khi xác thực lệnh chuyển tiền ngân hàng Vietcombank?
 3.  Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
 4. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?
 5. Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?
 6. Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?
 7. Làm thế nào để xem được Sổ tiền gửi ngân hàng ngoại tệ mà hiển thị được tỷ giá và số tiền nguyên tệ?
 8. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng không thấy thông tin cột công trình hoặc nhân viên?
 9. Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và số tiển tổng thì làm thế nào?
 10. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan