1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?

Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?

1. Biểu hiện

Tổng số dư tiền gửi ngân hàng xem tại phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví du: Tổng số dư tiền gửi ngân hàng xem tại phân hệ ngân hàng đến ngày 31/12/2021 đang hiển thị là: 600.000.760 VND

Nhưng khi xem số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng là: 675.000.765 VND

2. Nguyên nhân

Do cách lấy số liệu 2 phần khác nhau:

  • Tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng đang hiển thị là số tồn tính đến ngày chứng từ cuối cùng được hạch toán trên dữ liệu (bao gồm tất cả các chứng từ)
  • Số Tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng là số tồn tính đến ngày cuối cùng trên kỳ báo cáo (chỉ bao gồm các chứng từ trong khoảng thời gian chọn xem báo cáo)
3. Cách kiểm tra
  • Khi xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/9997 (khoảng thời gian sau năm 2021): mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày đang xem hay không?

  • Sửa lại ngày hạch toán chứng từ nếu phát hiện ngày hạch toán bị sai.

 

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA