1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Quỹ
 6. Chi tiền mặt
 7. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB,…)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB,…)

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 33311              Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332                Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333                Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334                Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335                Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336                Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337                Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338                Thuế Bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339                Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 111                               Tiền mặt (1111, 1112)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt… thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài… kế toán thuế yêu cầu chi tiền nộp thuế.
 2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
 4. Kế toán thuế nhận tiền và nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế. Còn kế toán thanh toán thì căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài… bằng tiền mặt” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài… Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).

2. Khai báo các thông tin nộp thuế:

 • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế khác.
 • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các khoản thuế phải nộp tính đến ngày nộp thuế.
 • Tích chọn các khoản thuế muốn nộp. Trường hợp số thuế thực nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp, cần nhập lại số tiền thuế thực nộp vào cột Số nộp lần này.

3. Nhấn Nộp thuế, chương trình sẽ tự động sinh ra Phiếu chi nộp thuế.

4. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của phiếu chi. Nhấn Cất.

5. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi nộp các khoản thuế GTGT, TNDN, TTĐB… được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay