1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thuế
  6. Phụ lục PL114/2020/NĐ-CP – Giảm thuế TNDN theo nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020

Phụ lục PL114/2020/NĐ-CP – Giảm thuế TNDN theo nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020

1. Nội dung

Kỳ tính thuế năm 2020, các Doanh nghiệp có Doanh thu từ 200 tỷ đồng trở xuống được giảm 30% thuế TNDN (quy định tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP).

Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020, các Doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm thuế cần lập bổ sung phụ lục PL114/2020/NĐ-CP khi quyết toán thuế TNDN.

2. Hướng dẫn
  • Trên form chọn kỳ tính thuế TNDN, tích chọn thêm phụ lục PL114/2020/NĐ-CP

  • Chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu lên phụ lục và tờ khai.

  • Trường hợp trong năm, đơn vị có phát sinh thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng Bất động sản và hoạt động khác thì tự nhập tay số thuế phải nộp của các hoạt động này vào chỉ tiêu số [12] và [13]

Cập nhật 8 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan