1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thủ quỹ
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ quỹ

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ quỹ

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Ghi phiếu thu/chi vào sổ quỹ tiền mặt


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập Sổ quỹ tiền mặt

 

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê quỹ
2. Xem biên bản kiểm kê

 

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan