Tải chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

1. Mục đích

Cho phép kế toán tải chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo  Nghị định 123/2020/NĐ-CP ở dạng XML phục vụ cho mục đích lưu trữ hoặc nộp chứng từ tới Cơ quan Thuế.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền Tải chứng từ  trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)

Tải từng chứng từ
 • Vào phân hệ Thuế\tab Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\tab con Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Chọn chứng từ có Trạng thái là Đã phát hành trên danh sách
 • Chọn Tải chứng từ trên thanh công cụ (Hoặc nhấn chuột phải tại dòng chứng từ để chọn chức năng này).

 • Chọn Thư mục lưu chứng từ được tải về.

Lưu ý: Có thể xem trước nội dung chứng từ trước khi tải về bằng cách nhấn Xem chứng từ.

 • Nhấn Thực hiện.

 • Mở thư mục lưu chứng từ tải về trên máy tính, giải nén file để lấy file thông tin chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN đã phát hành/đã hủy cần lưu trữ.

Tải chứng từ hàng loạt
 • Vào phân hệ Thuế\tab Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\tab con Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Nhấn chuột phải trên giao diện để chọn chức năng Tải chứng từ hàng loạt

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm các chứng từ điện tử cần tải về.
 • Nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chọn thư mục lưu hóa đơn được tải về.
 • Tích chọn các hóa đơn cần tải về.

Lưu ý: Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi tải về bằng cách nhấn Xem chứng từ

 • Nhấn Thực hiện.

 • Mở thư mục lưu chứng từ tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin chứng từ điện tử đã phát hành/đã hủy cần lưu trữ.

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan