Tiền lương

  1. Làm thế nào khi thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng?
  2. Làm thế nào để tổng số ngày công trên bảng chấm công hiển thị số lẻ?
  3. Làm thế nào để chấm công được ngày thứ 7, CN trên bảng chấm công?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan