1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn hạch toán hàng biếu tặng trên phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Tôi muốn hạch toán hàng biếu tặng trên phần mềm thì làm thế nào?

Tôi muốn hạch toán hàng biếu tặng trên phần mềm thì làm thế nào?

A. BÊN CHO BIẾU TẶNG

1.1. Khi mua hàng về:

 • Vào Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Mua hàng hóa, dịch vụ, Chọn loại Mua hàng nhập kho kèm hóa đơn.
 • Tại Tab hàng tiền Hạch toán Nợ TK 156 / Có TK 111, 331...Sau đó sang bên Tab Thuế khai báo đầy đủ thông tin để lên bảng kê thuế đầu vào ( Số hóa đơn, nhóm HHDV….)​
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
1.2. Khi xuất hàng biếu tặng:
a) Dùng HH để biếu tặng cho khách hàng bên ngoài DN: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh:
Gồm 2 trường hợp:
– Trường hợp 1: Hàng hóa dùng để biếu tặng có đăng ký với Sở công thương : DN xuất hóa đơn và giá tính thuế được xác định bằng 0 (theo quy định Tại Khoản 5, điều 7, Thông tư 219/2013/TTBTC)
 • Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Xuất hóa đơn : Khai báo thông tin để xuất hóa đơn
 • Bước 2: Kế toán ghi nhận giá vốn hàng xuất tặng vào Chi phí bán hàng. Vào Nghiệp vụ/ Kho, Xuất kho, chọn loại là Xuất khác: Hạch toán Nợ TK 641 / Có TK 155, 156

– Trường hợp 2: Hàng hóa dùng để biếu tặng không đăng ký với Sở công thương: DN xuất hóa đơn và phải tính thuế GTGT (theo quy định Tại Khoản 5, điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC) và giá tính thuế là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương ( Theo quy định tại Khoản 3, điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC)

 • Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Xuất hóa đơn : Khai báo thông tin để in hóa đơn và lên bảng kê bán ra
 • Bước 2: Vào Nghiệp vụ/ Kho/ Xuất kho, chọn loại là Xuất khác: Hạch toán Nợ 641 / Có TK 155, 156
 • Bước 3: Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán:
  Nợ TK 133 (TT200) (theo Khoản i, Mục 3, Điều 91, Thông tư 200/2014/TT-BTC)
  Nợ TK 6421 (TT133) (theo hướng dẫn tại phần Tài khoản 642, mục 3.15, Thông tư 133/2016/TT-BTC)
  Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

Lưu ý: với TT200 sang bên Tab thuế khai báo đầy đủ thông tin hóa đơn, tiền thuế để lên bảng kê mua vào (Theo hướng dẫn điều 91, mục h, thông tư 200)

b) HH dùng để biếu tặng cho cán bộ nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng phúc lợi: Làm chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu và kê khai thuế đầu ra bình thường

 • Bước 1: Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn riêng, bỏ tích Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ.
 • Bước 2: Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Chứng từ bán hàng , tích chọn kiêm phiếu xuất kho, lập kèm hóa đơn

Bên Tab Hàng tiền: khai báo mặt hàng, hạch toán NợTK 353/ có TK 5111

Bên Tab thuế: khai báo đầy đủ thông tin để lên bảng kê bán ra ( TK thuế 3331, tiền thuế, % thuế…)
Bên Tab giá vốn ghi nhận : Nợ TK 632/ Có TK 155, 156​

Lưu ý:
– Những hóa đơn đầu vào dùng để biếu tặng hạch toán và kê khai thuế như hàng hóa bình thường
– Những hóa đơn đầu ra dùng để biếu tặng kê khai thuế vào PL 01-1/GTGT như bán hàng bình thường​

B. BÊN NHẬN BIẾU TẶNG

Vào Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Chứng từ mua hàng, Chọn loại Mua hàng nhập kho(nếu Nhập kho) hoặc Mua hàng không qua kho, chọn không kèm hóa đơn.
Hạch toán Nợ TK 156, 642 / Có TK 711Lưu ý: Bên nhận hàng hóa không được khấu trừ thuế của Hàng hóa nhận biếu tặng vì không phải thanh toán( Không có chứng từ thanh toán)​
Cập nhật 16 Tháng Tư, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan