Phân bổ CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Phân bổ chi phí >

Phân bổ CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ phân bổ giá trị của CCDC vào chi phí hàng tháng, đồng thời hạch toán chi phí vào các đối tượng phân bổ.  

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Phân bổ chi phí bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Phân bổ chi phí chọn chức năng Thêm):

HDSD_CCDC_Phanbochiphi_b1

Chọn tháng và năm cần phân bổ CCDC, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra chứng từ phân bổ CCDC:

Kiểm tra lại thông tin chi phí CCDC được hệ thống tự động phân bổ:

oTab Xác định mức chi phí: hệ thống tự động tính ra số tiền phân bổ cho các CCDC đang được sử dụng tại đơn vị:

HDSD_CCDC_Phanbochiphi_b2

oTab Phân bổ: liệt kê chi phí sẽ được phân bổ cho các đối tượng nào, theo tỷ lệ phân bổ đã được thiết lập khi ghi tăng CCDC:

HDSD_CCDC_Phanbochiphi_b3

NOTE_iconnoteCó thể thiết lập nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc bằng cách nhấn chọn nút Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc, thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

oTab Hạch toán: liệt kê các bút toán hạch toán nghiệp vụ phân bổ chi phí CCDC:

HDSD_CCDC_Phanbochiphi_b4

Sau khi kiểm tra phân bổ CCDC, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

    NOTE_iconnote1. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc phân bổ chi phí CCDC được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

          2. Có thể xuất khẩu thông tin phân bổ chi phí CCDC từ tab Phân bổ ra file excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu bảng phân bổ ra excel trên thanh công cụ.

3. Kể từ phiên bản R10, chương trình cho phép sao chép thông tin KMCP trên chứng từ phân bổ CCDC. Thao tác chi tiết xem tại đây

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ phân bổ CCDC